Vectrine

Erdosteine 300mg
Erdosteine 175mg/ 5ml
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN
VIÊM PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH VÀ HO CÓ ĐÀM