Viên nén tan trong miệng cho tác dụng nhanh và dễ sử dụng.

Dạng bào chế duy nhất trên thị trường hiện tại

Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP