Sporacid

Itraconazole 100mg
Thuốc kháng nấm toàn thân

Tags: DEXA MEDICA
Có công dụng kháng nấm bề mặt và kháng nấm toàn thân, đặc biệt trên nấm candida âm hộ, âm đạo, lang ben, viêm giác mạc do nấm, và nấm candida miệng.